Les Tudors - Saison 3 - Episode 3

Jane Seymour tombe enceinte des oeuvres du roi.